Spelcheck

Regels van het spellen

Inleiding
Beginselen van de Nederlandse spelling
1.1beginsel van de standaarduitspraak
1.2beginsel van de gelijkvormigheid
1.3beginsel van de etymologie
Klinkers
2.1verenkeling van lange klinkers in een open lettergreep
2.2verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep
2.3/ee/ op het eind van een inheems woord
2.4/ee/ op het eind van een Frans woord
2.5ie of i?
2.6oo voor ch
2.7u voor w
2.8gesloten lettergreep voor -aard, -aardig, -achtig
2.9ei of ij?
2.10au of ou?
Medeklinkers
3.1k of c?
3.2k of qu?
3.3t of th?
3.4s of z?
3.5x of ks?
Accenttekens
4.1vernederlandste Franse woorden
4.2niet-aangepaste Franse woorden
Klemtoonteken en uitspraaktekens
5.1klemtoonteken
5.2uitspraaktekens
Los, aaneen of met een koppelteken?
6.1woordgroep los
6.2samenstelling en afleiding aaneen
6.3samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken
6.4afleiding - bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord
6.5samenkoppeling met koppelteken
6.6samenkoppeling in samenstelling
6.7woordgroep in samenstelling
6.8woordgroep of samenstelling?
6.9aaneenschrijven van telwoorden
6.10andere betekenis - anders geschreven
Klinkerbotsing
7.1welke klinkers botsen?
7.2hoe klinkerbotsing te vermijden?
7.3schema
7.4drie of meer opeenvolgende klinkerletters in ongelede woorden en afleidingen
Samenstelling met tussenletters -e- of -en-
8.1hoofdregel
8.2drie gevallen waarin we de hoofdregel niet toepassen
8.3drie uitzonderingen op de hoofdregel
Afleiding met tussenletters -e- of -en-
9.1afleiding zonder tussen-n
9.2afleiding met -achtig, -dom of -schap
Samenstelling of afleiding met of zonder tussenletter-s-
10.1hoorbare tussenklank
10.2twee sisklanken
Werkwoorden
11.1zoek de stam
11.2tegenwoordige tijd
11.3verleden tijd van regelmatige werkwoorden
11.4voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden
11.5verleden tijd van onregelmatige werkwoorden
11.6voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden
11.7gebiedende wijs
Engelse woorden in het Nederlands
12.1Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los
12.2vervoeging van Engelse werkwoorden
Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden
13.1regelmatige meervoudsvormen
13.2woorden die eindigen op een lange klinker
Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden
Verkleinwoorden
15.1hoofdregel
15.2grondwoord eindigt op lange klinker
15.3grondwoord van Franse herkomst
15.4grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool
Hoofdletters of kleine letters?
16.1hoofdletter voor een eigennaam
16.2persoonsnamen
16.3benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren
16.4benamingen van historische en terugkerende periodes
16.5benamingen van stromingen en overtuigingen
16.6namen van instellingen, merken, titels
16.7hoofdletter uit respect
16.8zelfstandige naamwoorden uit het Duits
16.9hoofdletter aan het begin van een zin
Afkortingen, symbolen, initiaalwoorden, letterwoorden, verkortingen
17.1afkortingen
17.2symbolen
17.3initiaalwoorden en letterwoorden
17.4verkortingen
Woorden afbreken
Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.