Spelcheck
3.3

t of th?

In sommige uitheems woorden schrijven we /t/ als th, maar

  • niet aan het eind van een woord;
  • niet voor een medeklinker;
  • niet na f of ch.

met th

ether

katholiek

methode

-pathie (zoals in apathie, sympathie)

-theek (zoals in bibliotheek, apotheek)

-thecaris, -thecaresse (zoals in bibliothecaris)

-theker (zoals in apotheker)

theorie

met t

allochtoon

astma

atleet

difterie

etnisch

labyrint

In Engelse woorden en sommige woorden uit het Hebreeuws komt toch een th aan het eind: sudden death; Goliath.

In inheemse woorden komt th voor in versteende samenstellingen zoals thuis (uit te en huis) en thans (uit te en hand) (maar: nochtans) en in namen zoals Drenthe (maar: Drents).

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.