Spelcheck
17

Afkortingen, symbolen, initiaalwoorden, letterwoorden, verkortingen

Er bestaan verschillende vormen om een woord of een woordgroep korter te schrijven. We onderscheiden daarbij: afkortingen, symbolen, letterwoorden, initiaalwoorden en verkortingen.

afkortingen

p.

17.A

symbolen

km/h

17.B

initiaalwoorden en letterwoorden

pc, pin

17.C

verkortingen

horeca

17.D

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.