Spelcheck
7.1

welke klinkers botsen?

klinkerbotsing

geen klinkerbotsing

aa, ae, ai, au

ao

ee, ei, eu

ea, eo

ie

ia, io, iu

oe, oi, oo, ou

oa

ui, uu

ua, ue, uo

 

aj, ej, oj, uj

 

iji (ij+i)

 

ay, ya, ey, ye, iy, yi, oy, yo, uy, yu


De combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i leveren een klinkerbotsing op in een samenstelling (gummi-jas, vanille-ijs, college-uitstap, sproei-installatie), maar niet in een ongeleed woord of afleiding (bijectie, beijveren, geuit, kopiist).

Een accent op een letter neemt de klinkerbotsing niet weg. We schrijven dus café-eigenaar.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.