Spelcheck
2.6

oo voor ch

regel 2.E

We schrijven de klank /oo/ met twee tekens voor de medeklinker ch , ook in een open lettergreep.

goochelaar

loochenen

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.