Spelcheck
5.2

uitspraaktekens

regel 5.B

Op een e kunnen we de uitspraaktekens ´ en ` gebruiken. Het teken é geeft /ee/, è geeft /è/.

één dag

blèren

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.