Spelcheck
2.1

verenkeling van lange klinkers in een open lettergreep

regel 2.A

Een lange klinker wordt in een gesloten lettergreep geschreven met twee tekens, in een open lettergreep met een enkel teken.

Het gaat om de lange klinkers /aa/,

/ee/, /oo/ en /uu/. We schrijven dus oo in de gesloten lettergreep boom, maar o in de open lettergreep bo•men. Op dezelfde manier:

staar – staren

heel – helend

koor – koren

zuur – verzuren

Deze regel geldt niet voor de /ie/, waarvoor we een ander stel regels hebben. Ook zijn er talloze uitzonderingen, onder meer voor uitheemse woorden.

De klinkers eu en oe worden in inheemse woorden altijd op dezelfde manier geschreven.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.