Spelcheck
3.4

s of z?

(a) Een uitheems woord dat eindigt op een lange klinker plus /s/ krijgt doorgaans een /z/, geschreven als z, als we er een uitgang aan toevoegen die begint met een toonloze /ə /.

religieus – religieuze

serieus – serieuze

Uitzondering: diffuus – diffuse.

Vrouwelijke beroepsaanduidingen die eindigen op -euse en die varianten zijn van mannelijke vormen op -eur, spreken we uit met /z/, maar we schrijven s.

coiffeuse

masseuse

(b) We schrijven een s in de elementen -(i)seren, -(i)sering, -(i)satie en -siteit.

organiseren, organisatie

acclimatiseren, acclimatisering, acclimatisatie

nervositeit

virtuositeit

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.