Spelcheck
3.2

k of qu?

De combinatie qu wordt soms uitgesproken als /k/, soms als /kw/.

Naarmate een uitheems woord zich aanpast aan het Nederlandse taalsysteem, wordt ook de schrijfwijze vernederlandst. We schrijven daarom soms qu, soms k of kw. De Woordenlijst biedt hier uitsluitsel.

met qu

aquarium

quasi

cheque

enquête

etiquette

croquet (spel)

met kw of k

kwadraat

kwaliteit

kwartier

etiket

kroket (voedsel)

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.