Spelcheck
6.4

afleiding - bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord

regel 6.J

Als het grondwoord een letter, cijfer, symbool of initiaalwoord is, gebruiken we een apostrof om een meervoud, een bezitsvorm, een verkleinwoord of een andere afleiding te vormen.

NCRV’s eerste uitzendingen

sms’jes, sms’en, zij sms’t, wij sms’ten, ze hebben ge-sms’t

gsm’s, gsm’etje

tv’loos

Opmerkingen:

(a) De achtervoegsels -achtig, -dom, -heid en -schap verbinden we met een streepje. Andere achtervoegsels met een apostrof.

VTM-achtig

65+-dom

AOW’er

2’tjes

(b) Een voorvoegsel wordt aan een letter, cijfer, symbool of initiaalwoord verbonden met een koppelteken: al dat ge-sms tegenwoordig, ge-e-maild

Zie ook: samenstelling met cijfer, letter of symbool

Zie ook: aaneenschrijven van telwoorden

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.