Spelcheck
8

Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

(a) zoiets wordt aaneengeschreven zonder trema

Zo-even heeft een koppelteken.

(b) getallen in letters krijgen bij klinkerbotsing een trema

tweeënveertig

drieënhalf

Maar we lossen de klinkerbotsing op met een koppelteken als een telwoord gecombineerd wordt met een ander woord: twee-eiig, twee-en-een-half, drie-eenheid.

(c) geen trema in de Franse achtervoegsels -ien en -ienne

opticien

lesbienne

(d) geen trema in zuiver uitheems woorden

De hoofdregel is niet van toepassing op woorden die nog als volledig uitheems worden beschouwd en hun oorspronkelijke spelling behouden.

paella

perpetuum

maestro

baccalaureus

museum

extranei

(e) geen trema boven een accent

Een letter met een accent behoudt dat accent. Er komt geen trema bovenop.

carrière

première

variété

(f) bij afbreking van een woord vervalt het trema op de eerste letter van de volgende tekstregel

ru•ine

ego•isme

continu•iteit

decafe•iné

Zie ook: afbreking

Een samenstelling maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven.

Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat, is een badkamerdeur.

Soms spreken we tussen twee delen een tussenklank uit die klinkt als een toonloze /ə /, soms als /ə n/.

hoofdregel

rodekool, knarsetanden, gerstenat, aspergesoep, weidevogel, perensap, lerarenopleiding, linzensoep

8.A

3 uitsluitingen

uitsluiting: linkerdeel op -en

havengebied

8.B

uitsluiting: versteende samenstelling

apegapen

8.C

uitsluiting: oude naamvalsvorm

’s anderendaags

8.D

3 uitzonderingen

linkerdeel is uniek

Onze-Lieve-Vrouwekerk

8.E

linkerdeel versterkt

apetrots

8.F

linkerdeel heeft vrouwelijke nevenvorm

studentenkamer

8.G

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.