Spelcheck
15.4

grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool

regel 15.F

Als het grondwoord een initiaalwoord, een letter, een cijfer of een symbool is, gebruiken we een apostrof in het verkleinwoord.

cd’tje

A4’tje

s’je

m’etje

Letterwoorden en verkortingen worden behandeld als gewone grondwoorden. We hechten het achtervoegsel vast aan het woord.

radar – radartje

cd-rom – cd-rommetje

prof – profje

demo – demootje

Een letterwoord met een hoofdletter krijgt een apostrof voor de uitgang van het verkleinwoord.

de FAQ’jes

een Benelux’je

Zie ook: samenstelling met koppelteken

Zie ook: afleiding van initiaalwoord met apostrof

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.