Spelcheck
2.7

u voor w

regel 2.F

We schrijven de klank /uu/ met een enkel teken voor de medeklinker w, ook in een gesloten lettergreep.

schaduw – schaduwen

afschuw – afschuwelijk

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.