Spelcheck
7

Klinkerbotsing

hoofdregel

gala-avond, onderzeeër

7.A

Griekse of Latijnse voorvoegsels

co-ouder

7.B

-achtig

lila-achtig

7.C

voorvoegsel niet herkenbaar

coördinatie

7.D

drie of meer klinkers

reëel, essentieel

7.E

uitzonderingen

  

Klinkerbotsing is de verwarring die ontstaat wanneer we twee letters die meestal één klinker of tweeklank voorstellen (bijvoorbeeld aa of ui), in een woord toch afzonderlijk moeten lezen (dus als a-a of u-i) omdat ze tot verschillende lettergrepen behoren. Dat gebeurt in samenstellingen, in afleidingen en in sommige ongelede woorden die we uit andere talen hebben overgenomen.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.