Spelcheck
2.8

gesloten lettergreep voor -aard, -aardig, -achtig

regel 2.G

In de laatste lettergreep voor de achtervoegsels -aard, -aardig, -achtig schrijven we de lange klinkers /aa/, /oo/, /ee/, /uu/ met twee tekens.

Als we woorden met deze achtervoegsels afbreken, is de lettergreep gesloten.

wreedaard – wreed•aard

boosaardig – boos•aardig

geelachtig – geel•achtig

Maar: hovaardig (gevormd met -vaardig).

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.