Spelcheck

Verkleinwoord

Afleiding van een zelfstandig naamwoord met bijvoorbeeld het achtervoegsel -je of -tje. Voorbeeld: kindje, eitje.

synoniem: diminutief

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.