Spelcheck

Initiaalwoord

Woord dat gevormd wordt met de beginletters van afzonderlijke woorden en dat we uitspreken als een reeks letternamen. Voorbeeld: pc: /peesee/ personal computer.

Zie ook: letterwoord, afkorting

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.