Spelcheck

Afleiding

Geleed woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels. Voorbeeld: onschuldig, dat bestaat uit het voorvoegsel on-, het grondwoord schuld en het achtervoegsel -ig.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.