Spelcheck

Sisklank

De klanken /s/, /z/, /sj/, /ts/, /tsj/, /zj/ en /dzj/ zoals we ze horen aan het begin van samen, zalf, shampoo, tsaar, check, journaal en jeans.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.