Spelcheck

Voorzetselbijwoord

Voorzetsel dat de functie heeft van een bijwoord. Voorbeeld: op in Tom is nog op.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.