Spelcheck

Voornaamwoordelijk bijwoord

Samenstelling van een bijwoord (bijvoorbeeld er, hier, daar, waar) en een of meer voorzetselbijwoorden (bijvoorbeeld aan, bij, in, voor). Voorbeelden: eraan, hierbij, waarvoor, eronderdoor.

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.