Spelcheck

Letterwoord

Woord dat gevormd wordt met de beginletters van afzonderlijke woorden, die we samen als een woord uitspreken. Voorbeeld: havo: /haavoo/ hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Zie ook: initiaalwoord, afkorting

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.