Spelcheck
2.4

/ee/ op het eind van een Frans woord

In het Frans kan een woord eindigen op (café) of op -ée (matinée). In het Nederlands vervalt het accent aigu op de ee.

café

comité

matinee

puree

assemblee

Zie ook: accenttekens

regel 2.D

Als de aanduiding van een persoon eindigt op /ee/, schrijven we voor de mannelijke of sekseneutrale vorm, -ee voor de vrouwelijke vorm.

een attaché (m) – een attachee (v)

een employé (m) – een employee (v)

een invité (m) – een invitee (v)

Voor woorden die als zuiver uitheems worden aangevoeld, en die hun accenten niet verliezen, geldt deze regel niet. De vrouwelijke vorm behoudt de -ée.

een dégénéré (m) – een dégénérée (v)

een délégué (m) – een déléguée (v)

In verkleinwoorden wordt de slotklinker omgezet in ee.

café – cafeetje

prostitué of prostitueeprostitueetje

Zie ook: afbreking

Bron Overheid.nl – Besluit bekendmaking spellingvoorschriften.